In verband met de Corona-crisis, heeft het bestuur bij hoge uitzondering besloten de aanvraagtermijn voor het collegejaar 2020-2021 te verlengen. Er wordt in het najaar mogelijk nog een vergadering gehouden. Studenten kunnen dus nog aanvragen indienen tot 15 november 2020 als zij daartoe door de Coronacrisis niet eerder in staat zijn geweest.

Soms staat een tekort aan financiële middelen een succesvolle studie in de weg. Dat kan komen door persoonlijke, administratieve, fysieke of andere omstandigheden.

 Ook voor de meest kansrijke studenten kan geldnood een onoverkomelijke blokkade zijn, die niet alleen leidt tot persoonlijke teleurstellingen. Ook in maatschappelijk opzicht is het een gemis als talent niet de kans krijgt zich te ontplooien.

 De Groesbeek-Assenbroek Stichting heeft sinds haar oprichting al enkele duizenden van dergelijke studenten steun kunnen bieden. Hierdoor zijn zij in staat geweest hun studie af te ronden en een carrière op te bouwen.