In verband met de Corona-crisis, heeft het bestuur bij hoge uitzondering besloten de aanvraagtermijn voor het collegejaar 2020-2021 te verlengen. Er wordt in het najaar mogelijk nog een vergadering gehouden. Studenten kunnen dus nog aanvragen indienen tot 15 november 2020 als zij daartoe door de Coronacrisis niet eerder in staat zijn geweest.

AANVRAGEN KUNNEN ALLEEN WORDEN INGEDIEND VANAF 1 MAART

Procedure bij aanvraag van een toelage

Bij een eerste aanvraag moet worden ingeleverd: (1) volledig ingevuld aanvraagformulier, (2) motivatiebrief van de student zelf, (3) officiële uitdraai van de studieresultaten vanaf de aanvang van de studie, (4) gespecificeerde begroting voor het komende studiejaar met alle inkomsten en uitgaven, inclusief aanvragen bij andere fondsen, (5) bedrag dat aan de Groesbeek – Assenbroek stichting wordt gevraagd, (6) recent CV en (7) aanbevelingsbrief van een studentendecaan (zonder brief van de studentendecaan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen!).

Bij een continueringsaanvraag moet worden ingeleverd: (1) volledig ingevuld aanvraagformulier, (2) verslag van de studievoortgang van het afgelopen jaar (brief student zelf), (3) officiele uitdraai van de studieresultaten van het afgelopen jaar, (4) gespecificeerde begroting voor het komende studiejaar met alle inkomsten en uitgaven, inclusief aanvragen bij andere fondsen, (5) bedrag dat aan de Groesbeek – Assenbroek stichting wordt gevraagd, (6) aanbevelingsbrief van een studentendecaan (zonder brief van de studentendecaan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen!).

Aanvraagformulier

  • Het aanvraagformulier moet worden ingediend via de studentendecaan. In een begeleidend schrijven licht de studentendecaan de aanvraag toe. In deze toelichting komen onder meer de volgende aspecten aan de orde: (1) Aanvang van de studie, (2) Studieprestaties per studiejaar, (3) Oorzaken van mogelijke studievertraging, (4) Verwachting t.a.v. succesvolle voortzetting en afronding van de studie, (5) Verwachte datum van afstuderen, (6) Argumenten voor aanvraag van de toelage, (7) Advies over hoogte toelage. Zonder begeleidende brief van de studentendecaan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen! Tevens is een toelichtende brief van de student zelf vereist.
    Duidelijk en volledig invullen.
  • Persoonsgegevens

  • Vooropleiding

  • Bijverdiensten

  • Studiefinanciering en/of toelagen

  • Gegevens familie aanvrager

  • LET OP ONDERSTAANDE BESTANDEN UPLOADEN IN PDF FORMAAT!

 

Verificatie

Eenmaal per jaar (begin juli) beoordeelt het bestuur de aanvragen. Aanvragen dienen uiterlijk 1 juni bij de Groesbeek – Assenbroek Stichting te zijn ingediend.