Voor een toelage van de Stichting komen in aanmerking personen die naar het oordeel van het bestuur “in dusdanige financiële omstandigheden verkeren, dat zij niet anders dan met groot bezwaar zelf de studie kunnen financieren, terwijl het tevens waarschijnlijk is dat zij binnen redelijke tijd de studie zullen voltooien”.

 Studenten die een toelage aanvragen moeten dus in het verleden hebben aangetoond dat ze de kwaliteiten hebben om de studie met succes af te ronden. In de zorgvuldige afweging over het toekennen van een toelage worden ook eerder behaalde studieresultaten en het oordeel van de desbetreffende studentendecaan betrokken.

 De aanvragen tot steun zijn afkomstig van alle universiteiten in Nederland en worden verleend aan studenten ongeacht geslacht, geloofsovertuiging of nationaliteit.

De Groesbeek Assenbroekstichting verstrekt geen beurzen aan
  • studenten die een HBO opleiding volgen
  • studenten die aan een Hogeschool studeren
  • studenten die in het buitenland gaan studeren
  • studenten die gaan promoveren