Hoewel geen verplichting bestaat tot het terugbetalen van de door de Stichting verstrekte toelage, doet het bestuur een beroep op elke begunstigde om, indien hij of zij later in een financieel gunstiger positie verkeert, een donatie te doen aan de Groesbeek-Assenbroek Stichting. Met behulp van deze donaties kunnen weer extra nieuwe aanvragen worden gehonoreerd.

 Eenieder die de Groesbeek-Assenbroek Stichting een warm hart toedraagt en mogelijkheden ziet tot het leveren van een financiële bijdrage wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen. 

 De Groesbeek-Assenbroek Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften van en aan de Stichting zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Een beschrijving van de Stichting is opgenomen in het Fondsenboek.