AANVRAGEN KUNNEN IEDER JAAR WORDEN INGEDIEND VAN 1 MAART TOT 1 JUNI. HET IS MOMENTEEL NIET MOGELIJK OM EEN AANVRAAG IN DE DIENEN.

Procedure bij aanvraag van een toelage

Bij een eerste aanvraag moet worden ingeleverd: (1) volledig ingevuld aanvraagformulier, (2) motivatiebrief van de student zelf, (3) officiĆ«le uitdraai van de studieresultaten vanaf de aanvang van de studie, (4) gespecificeerde begroting voor het komende studiejaar met alle inkomsten en uitgaven, inclusief aanvragen bij andere fondsen, (5) bedrag dat aan de Groesbeek – Assenbroek stichting wordt gevraagd, (6) recent CV en (7) aanbevelingsbrief van een studentendecaan (zonder brief van de studentendecaan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen!).

Bij een continueringsaanvraag moet worden ingeleverd: (1) volledig ingevuld aanvraagformulier, (2) verslag van de studievoortgang van het afgelopen jaar (brief student zelf), (3) officiele uitdraai van de studieresultaten van het afgelopen jaar, (4) gespecificeerde begroting voor het komende studiejaar met alle inkomsten en uitgaven, inclusief aanvragen bij andere fondsen, (5) bedrag dat aan de Groesbeek – Assenbroek stichting wordt gevraagd, (6) aanbevelingsbrief van een studentendecaan (zonder brief van de studentendecaan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen!).

Eenmaal per jaar (begin juli) beoordeelt het bestuur de aanvragen. Aanvragen dienen ieder jaar uiterlijk 1 juni bij de Groesbeek – Assenbroek Stichting te zijn ingediend.