Aanvraagformulier

Benodigde begeleidende stukken

Het aanvraagformulier moet worden ingediend met medewerking van de studentendecaan. In een begeleidend schrijven licht de studentendecaan de aanvraag toe. In deze toelichting komen onder meer de volgende aspecten aan de orde: (1) Aanvang van de studie, (2) Studieprestaties per studiejaar, (3) Oorzaken van mogelijke studievertraging, (4) Verwachting t.a.v. succesvolle voortzetting en afronding van de studie, (5) Verwachte datum van afstuderen, (6) Argumenten voor aanvraag van de toelage, (7) Advies over hoogte toelage. Zonder begeleidende brief van de studentendecaan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen! Tevens is een toelichtende brief van de student zelf vereist. Duidelijk en volledig invullen.

Persoonsgegevens

Naam(Vereist)
Geslacht (M/V/X)
DD slash MM slash JJJJ
Bijvoorbeeld 01/01/1993
Zorg dat je je IBAN invoert bijv.: NL 00 BANK 0123 4567 89

Vooropleiding

DD slash MM slash JJJJ
Bijv. 2018
DD slash MM slash JJJJ
Bijv. 2018
Heeft u eerder een andere studierichting gevolgd of elders gestudeerd?
Heeft u de studie afgerond?

Bijverdiensten

Heeft u bijverdiensten of andere bronnen van inkomsten?
Worden deze inkomsten gecontinueerd in een komend studiejaar?
Bent u gehuwd of samenwonend?
Zo ja, heeft uw partner eigen inkomsten?

Studiefinanciering en/of toelagen

Heeft u recht op studiefinanciering bij DUO?
Basisbeurs:
Rentedragende lening:
Aanvullende beurs:
Heeft u studieschuld?
Heeft u bij andere fondsen een toelage aangevraagd?
Heeft u eerder een toelage ontvangen van de Groesbeek Assenbroek Stichting?

Gegevens familie aanvrager

Heeft één van uw broers of zusters reeds een toelage van de Groesbeek-Assenbroekstichting ontvangen?
Zijn uw ouders financieel in staat uw studie (ten dele) te bekostigen?
Zijn zij hiertoe ook bereid?

LET OP ONDERSTAANDE BESTANDEN UPLOADEN IN PDF FORMAAT!

Max. bestandsgrootte: 1 GB.
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
Hier vragen we om een begroting van je maandelijkse uitgaven en inkomsten. Je kunt hier onder een voorbeeld begroting downloaden en invullen en deze erna weer uploaden.

Aldus naar waarheid ingevuld,

DD slash MM slash JJJJ