Het Landgoed Nardinclant, waar de familie Groesbeek-Assenbroek gewoond heeft

Het Landgoed Nardinclant, waar de familie Groesbeek-Assenbroek gewoond heeft.

Groesbeek-Assenbroek Stichting.

Mevrouw Anna Margaretha Frederika Assenbroek (1872 – 1960) was de echtgenote van de heer Klaas Groesbeek. Zij heeft het initiatief genomen tot het oprichten van een stichting ter nagedachtenis van haar man. De Groesbeek-Assenbroek Stichting werd op 14 december 1949 opgericht.

Klaas Groesbeek (1858 – 1936) was één van de markante figuren uit de Nederlandse boekhandel- en uitgeverijwereld. In 1881 nam hij de boekhandel Scheltema Holkema, gevestigd te Amsterdam, over. Ruim 50 jaar had hij de leiding en het bedrijf kwam tot grote bloei.

Naast de verkoop van boeken, ging Groesbeek zich ook toeleggen op het verhandelen van prenten en schilderijen en in 1892 associeerde hij zich met de gerenommeerde kunsthandel Van Wisselingh. Naast zijn werkzaamheden voor de firma, bekleedde Groesbeek talloze bestuurlijke functies en had hierdoor grote invloed op het maatschappelijk en politieke gebeuren in Amsterdam.

Aanvraag indienen

Ons doel

Wij springen bij waar studenten tekort komen.

Volgens de statuten heeft de Stichting ten doel om “financiële steun te verlenen aan personen, teneinde hen in staat te stellen aan door het Rijk erkende instellingen voor wetenschappelijk onderwijs, binnen het Rijk in Europa gevestigd, te kunnen studeren”.

Onze waarden.

De Groesbeek-Assenbroek Stichting heeft sinds haar oprichting al enkele duizenden studenten met een tekort aan financiële middelen steun kunnen bieden. Hierdoor zijn zij in staat geweest hun studie af te ronden en een carrière op te bouwen.

Integer

Gelijke kansen voor iedereen

Transparant

In alles wat we doen

Verantwoord

Gedegen toewijzingsbeleid

Toekomstgericht

Studenten vooruit helpen

Het bestuur.

prof. dr. E.J.A. Scherder

Voorzitter

mw. mr. D. Nijkamp

Secretaris

Jhr. mr. H.C. Loudon

Penningmeester

mw. drs. C. Flüggen

Bestuurslid

prof. dr. E. van Hooft

Bestuurslid

mr. M.A. Wielkens

Bestuurslid

Aanvraag doen?

Wil je in aanmerking komen voor een
beurs?

Aanvragen kunnen ieder jaar worden ingediend van 1 maart tot 1 juni.

Aanvraag doen

Nu doneren.

Verandering met impact op het leven van studenten. Vrijgesteld van schenkbelasting.

DONEER
ONS DOEL