Ik studeer aan een Hogeschool. Kan ik een aanvraag indienen?

Nee, het is de Groesbeek-Assenbroekstichting is op grond van haar statuten alleen toegestaan om toelagen te verstrekken aan studenten die aan Universiteiten in Nederland studeren.

Ik doe een HBO-opleiding. Kan ik een aanvraag indienen?

Nee, het is de Groesbeek-Assenbroekstichting is op grond van haar statuten alleen toegestaan om toelagen te verstrekken aan studenten die aan Universiteiten in Nederland studeren.

Ik heb al eerder een beurs ontvangen van de Groesbeek-Assenbroekstichting. Mag ik opnieuw een aanvraag indienen?

Ja, je mag ieder studiejaar een aanvraag indienen.

Kan iemand anders dan een studentendecaan een aanbevelingsbrief schrijven?

Nee, alleen met een brief van een studentendecaan van een universiteit, zal de aanvraag in behandeling worden genomen.

Ik volg een tweede studie. Kan ik een aanvraag indienen?

Ja, het bestuur beoordeelt of een tweede studie in de weg staat aan een toekenning van een beurs. In principe worden geen beurzen verstrekt als sprake is van een tweede studie, maar daar bestaan uitzonderingen op (bijvoorbeeld als men is uitgeloot, als de tweede studie aansluit op de eerste studie of anderszins.)

Ik studeer aan een Hogeschool, maar volg wel een Masteropleiding. Kan ik een aanvraag indienen?

Nee. Een Master of Applies Sciences kwalificeert niet als een opleiding gevolgd aan een in Nederland gevestigde universiteit.

Ik studeer aan een Hogeschool, maar volg vakken aan de Universiteit. Kan ik een aanvraag indienen?

Nee. Alleen volledig aan een in Nederland gevestigde universiteit gevolgde studies kwalificeren.

Speciaal voor donateurs

Is mijn schenking aan de stichting belast?

Nee, de Groesbeek Assenbroekstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als gevolg daarvan zijn schenkingen aan de stichting niet belast met schenkbelasting.

Kan ik een schenkingsplan opstellen?

Zeker. Als u per jaar een vast bedrag wil schenken kunnen wij een op maat gemaakt schenkingsplan met u bespreken.

Moet ik de schenking notarieel vastleggen?

Nee. Alleen als voor een periodieke schenking gekozen wordt, kan het verstandig de schenkingen notarieel vast te laten leggen, maar dit is geen verplichting. Er kan ook gebruik worden gemaakt van speciale formulieren van de Belastingdienst.

Is de schenking voor mij aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

In het geval van een periodieke schenking van minimaal vijf jaar, is de schenking onder voorwaarden volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook indien een gewone schenking wordt gedaan kan deze aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, als het totaalbedrag van de schenkingen in een belastingjaar tussen de 1% en 10% van het drempelinkomen ligt en hoger is dan €60.

Is de schenking van de stichting aan de student belast?

Nee, de Groesbeek Assenbroekstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als gevolg daarvan zijn schenkingen door de stichting aan studenten niet belast met schenkbelasting. Ook is hierover door de student geen inkomstenbelasting verschuldigd.

Kan ik meer dan één schenking per jaar doen?

Ja, voor de belastingheffing worden alle schenkingen in een jaar bij elkaar opgeteld. Er wordt geen schenkbelasting geheven.

Hoe kan ik het beste geld nalaten via mijn testament?

Door een legaat in uw testament op te nemen of de stichting te benoemen als erfgenaam, kunt u een bedrag aan de Groesbeek-Assenbroekstichting nalaten na uw overlijden. Wij hebben hier veel ervaring mee en kunnen u, samen met de notaris, hierbij begeleiden

Kan ik meerdere keren doneren?

Zeker. U kunt zo vaak op de button doneren klikken als u wilt.

studie toelage

“Ik zal uw steun nooit en te nimmer vergeten.

“Ik ben u van harte dankbaar voor de enorme steun die u hebt willen bijdragen zodat het voor mij vergemakkelijkt wordt om mijn studie af te ronden. Ik zal uw steun nooit en te nimmer vergeten.”

Voormalig student

Ontving financiële steun van de Groesbeek-Assenbroek Stichting

Aanvullende vragen?

Bel ons gerust 06-4195088

We staan voor u klaar.

Nu doneren.

Bedrag