Aanvragen kunnen ieder jaar worden ingediend van 1 maart tot 1 juni.

Bij een eerste aanvraag moet worden ingeleverd

(1) Volledig ingevuld aanvraagformulier, (2) motivatiebrief van de student zelf, (3) officiële uitdraai van de studieresultaten vanaf de aanvang van de studie, (4) gespecificeerde begroting voor het komende studiejaar met alle inkomsten en uitgaven, inclusief aanvragen bij andere fondsen, (5) bedrag dat aan de Groesbeek – Assenbroek Stichting wordt gevraagd, (6) recent CV en (7) aanbevelingsbrief van een studentendecaan.

Bij aanvraag voor continuering moet worden ingeleverd

(1) Volledig ingevuld aanvraagformulier, (2) verslag van de studievoortgang van het afgelopen jaar (brief student zelf), (3) officiële uitdraai van de studieresultaten van het afgelopen jaar, (4) gespecificeerde begroting voor het komende studiejaar met alle inkomsten en uitgaven, inclusief aanvragen bij andere fondsen, (5) bedrag dat aan de Groesbeek – Assenbroek Stichting wordt gevraagd, (6) aanbevelingsbrief van een studentendecaan.

Zonder brief van de studentendecaan wordt geen enkele aanvraag in behandeling genomen. Aanvragen kunnen alleen online worden gedaan, niet per post.

AANVRAGEN KUNNEN IEDER JAAR WORDEN INGEDIEND VAN 1 MAART TOT 1 JUNI.

HET IS MOMENTEEL NIET MOGELIJK OM EEN AANVRAAG IN TE DIENEN.

Verantwoording

Financiële verantwoording en verslag activiteiten.

In het collegejaar 2019-2020 is een bedrag van € 124.900 toegekend aan 46 studenten. Dit is in overeenstemming met voorgaande jaren en eveneens met de verwachting voor de komende jaren. Er is, zoals ieder jaar, is tweemaal vergaderd door het bestuur, in het voorjaar en in de zomer.

Sinds

1949

Geholpen studenten

4.000+

Per schenking (gemiddeld)

€3.000

Meest recente studiejaar.

In het collegejaar 2019-2020 is een bedrag van € 124.900 toegekend aan 46 studenten. Dit is in overeenstemming met voorgaande jaren en eveneens met de verwachting voor de komende jaren. Er is, zoals ieder jaar, is tweemaal vergaderd door het bestuur, in het voorjaar en in de zomer.

Mogen we ook jou helpen?

Ieder jaar helpen we weer nieuwe studenten.

Doneren?

100% van de donaties komt bij studenten in nood terecht.

Aanvragen kunnen gedaan worden vóór 1 juni van ieder jaar.