Welkom

Alumnus.

In 2022 zijn voor het eerst oud-studenten samengekomen tijdens een rondleiding op het landgoed waar Klaas Groesbeek vroeger gewoond heeft. Omdat het samenzijn zo goed is bevallen en het zo fijn bleek om verhalen te kunnen uitwisselen met andere studenten die in het verleden zijn geholpen met een beurs van de Groesbeek Assenbroekstichting, is besloten daar opvolging aan te geven en een initiatief voor alumni op te zetten.

Heb jij in het verleden ook een beurs ontvangen van onze stichting en zou je in contact willen komen met andere oud-studenten, laat dan hier je contactgegevens achter.

We hebben het plan om ieder jaar een bijeenkomst voor oud-studenten te blijven organiseren.

Je bent er altijd welkom.

Groesbeek-Assenbroek Stichting

Ons doel

Wij springen bij waar studenten tekort komen.

Volgens de statuten heeft de Stichting ten doel om “financiële steun te verlenen aan personen, teneinde hen in staat te stellen aan door het Rijk erkende instellingen voor wetenschappelijk onderwijs, binnen het Rijk in Europa gevestigd, te kunnen studeren”.

Onze waarden.

De Groesbeek-Assenbroek Stichting heeft sinds haar oprichting al enkele duizenden studenten met een tekort aan financiële middelen steun kunnen bieden. Hierdoor zijn zij in staat geweest hun studie af te ronden en een carrière op te bouwen.

Integer

Gelijke kansen voor iedereen

Transparant

In alles wat we doen

Verantwoord

Gedegen toewijzingsbeleid

Toekomstgericht

Studenten vooruit helpen

Het bestuur.

Groesbeek-Assenbroek Stichting

prof. dr. E.J.A. Scherder

Voorzitter

Groesbeek-Assenbroek Stichting

mw. mr. D. Nijkamp

Secretaris

Groesbeek-Assenbroek Stichting

Jhr. mr. H.C. Loudon

Penningmeester

Groesbeek-Assenbroek Stichting

mw. drs. C. Flüggen

Bestuurslid

Groesbeek-Assenbroek Stichting

prof. dr. E. van Hooft

Bestuurslid

Groesbeek-Assenbroek Stichting

mw. drs. M. Blom

Bestuurslid

Nu doneren.

Verandering met impact op het leven van studenten. Vrijgesteld van schenkbelasting.