Bijspringen waar studenten tekort komen.

financiële steun

Verantwoording

Financiële verantwoording en verslag activiteiten.

In het collegejaar 2019-2020 is een bedrag van € 124.900 toegekend aan 46 studenten. Dit is in overeenstemming met voorgaande jaren en eveneens met de verwachting voor de komende jaren. Er is, zoals ieder jaar, tweemaal vergaderd door het bestuur, in het voorjaar en in de zomer.

Sinds

1949

Geholpen studenten

4.000+

Per schenking (gemiddeld)

€3.000

Meest recente studiejaar.

In het collegejaar 2019-2020 is een bedrag van € 124.900 toegekend aan 46 studenten. Dit is in overeenstemming met voorgaande jaren en eveneens met de verwachting voor de komende jaren. Er is, zoals ieder jaar, is tweemaal vergaderd door het bestuur, in het voorjaar en in de zomer.

Mogen we ook jou helpen?

Ieder jaar helpen we weer nieuwe studenten.

Doneren?

100% van de donaties komt bij studenten in nood terecht.

financiële steun

“Mede dankzij deze gift, is een hele zware last van mijn schouders”

“Dit motiveert mij nog meer en maakt het voor mij toegankelijk om mijn Master te behalen. Het stelt mij in staat om mijn doelen na te jagen.”

Voormalig student

Ontving financiële steun van Groesbeek-Assenbroek Stichting

financiële steun

“Ik heb mijn diploma officieel in ontvangst mogen nemen.”

“U heeft mij een beurs toegekend voor het financieren van mijn studie. Twee jaren later heb ik mijn opleiding succesvol afgerond!”

Voormalig student

Ontving financiële steun van Groesbeek-Assenbroek Stichting

financiële steun

Aanvragen kunnen ieder jaar van 1 maart tot 1 juni worden ingediend.

De Groesbeek-Assenbroek Stichting heeft sinds haar oprichting al enkele duizenden van dergelijke studenten steun kunnen bieden. Hierdoor zijn zij in staat geweest hun studie af te ronden en een carrière op te bouwen.

Nu doneren.

Bedrag