Let op: Aanvragen dienen te worden gedaan voor 1 juni van ieder jaar.

Soms staat een tekort aan financiële middelen een succesvolle studie in de weg. Dat kan komen door persoonlijke, administratieve, fysieke of andere omstandigheden.

Ook voor de meest kansrijke studenten kan geldnood een onoverkomelijke blokkade zijn, die niet alleen leidt tot persoonlijke teleurstellingen. Ook in maatschappelijk opzicht is het een gemis als talent niet de kans krijgt zich te ontplooien.

De Groesbeek-Assenbroek Stichting heeft sinds haar oprichting al enkele duizenden van dergelijke studenten steun kunnen bieden. Hierdoor zijn zij in staat geweest hun studie af te ronden en een carrière op te bouwen.