Financiële steun om jouw studie af te ronden

Sinds 1949 ondersteunden wij duizenden studenten.

Financieel nét te kort om je WO studie af te ronden? Wij helpen.

Je studie goed afronden en je carrière kunnen opbouwen.

studiebeurs

Aanvragen kunnen elk jaar van 1 maart tot uiterlijk 1 juni worden ingediend.

De Groesbeek-Assenbroek Stichting heeft sinds haar oprichting al enkele duizenden WO studenten steun kunnen bieden met behulp van een studiebeurs. Hierdoor zijn zij in staat geweest hun studie af te ronden en een carrière op te bouwen.

studiebeurs

Help ook studenten over de streep en doneer nu.

Met behulp van uw donaties kunnen wij meer studenten helpen. Eerbaar en dankbaar. Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften van en aan de Stichting zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Een beschrijving van de Stichting is opgenomen in het Fondsenboek.

Bijspringen waar studenten tekort komen.

Nu doneren.

Bedrag

“Ik zal jullie hulp nooit vergeten”

Voormalig student

Ontving financiële steun van de Groesbeek-Assenbroek Stichting