Bedrag

Wij nodigen u uit tot een donatie.

Hoewel geen verplichting bestaat tot het terugbetalen van de door de Stichting verstrekte toelage, doet het bestuur een beroep op elke begunstigde om, indien hij of zij later in een financieel gunstiger positie verkeert, een donatie te doen aan de Groesbeek-Assenbroek Stichting. Met behulp van deze donaties kunnen weer extra nieuwe aanvragen worden gehonoreerd.

De Groesbeek-Assenbroek Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften van en aan de Stichting zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Een beschrijving van de Stichting is opgenomen in het Fondsenboek.

Laura Park Testimonial

Speciaal voor donateurs

Is mijn schenking aan de stichting belast?

Nee, de Groesbeek Assenbroekstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als gevolg daarvan zijn schenkingen aan de stichting niet belast met schenkbelasting.

Kan ik een schenkingsplan opstellen?

Zeker. Als u per jaar een vast bedrag wil schenken kunnen wij een op maat gemaakt schenkingsplan met u bespreken.

Moet ik de schenking notarieel vastleggen?

Nee. Alleen als voor een periodieke schenking gekozen wordt, kan het verstandig de schenkingen notarieel vast te laten leggen, maar dit is geen verplichting. Er kan ook gebruik worden gemaakt van speciale formulieren van de Belastingdienst.

Is de schenking voor mij aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

In het geval van een periodieke schenking van minimaal vijf jaar, is de schenking onder voorwaarden volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Ook indien een gewone schenking wordt gedaan kan deze aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, als het totaalbedrag van de schenkingen in een belastingjaar tussen de 1% en 10% van het drempelinkomen ligt en hoger is dan €60.

Is de schenking van de stichting aan de student belast?

Nee, de Groesbeek Assenbroekstichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als gevolg daarvan zijn schenkingen door de stichting aan studenten niet belast met schenkbelasting. Ook is hierover door de student geen inkomstenbelasting verschuldigd.

Kan ik meer dan één schenking per jaar doen?

Ja, voor de belastingheffing worden alle schenkingen in een jaar bij elkaar opgeteld. Er wordt geen schenkbelasting geheven.

Hoe kan ik het beste geld nalaten via mijn testament?

Door een legaat in uw testament op te nemen of de stichting te benoemen als erfgenaam, kunt u een bedrag aan de Groesbeek-Assenbroekstichting nalaten na uw overlijden. Wij hebben hier veel ervaring mee en kunnen u, samen met de notaris, hierbij begeleiden

Kan ik meerdere keren doneren?

Zeker. U kunt zo vaak op de button doneren klikken als u wilt.

“Ik wil u uit het diepst van mijn hart bedanken.

“Ik wil u uit het diepst van mijn hart bedanken voor uw ondersteuning, zonder welke het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, zou zijn geweest om te komen waar ik nu ben. Ik hoop dan ook dat u nog veel anderen op vergelijkbare wijze zult kunnen ondersteunen. Zodra dit mogelijk zal zijn, zal ik zelf ook graag anderen op gelijke wijze verder helpen.”

Voormalig student

Ontving financiële steun van de Groesbeek-Assenbroek Stichting